Bulunduğunuz Konum : Anasayfa »

İş İmkanları

Yüksek Öğretim Kurulunun 05.05.1997 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarına "Türkolog" unvanı verilmektedir. Bölüm mezunları pedagojik formasyon aldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında, özel okullarda veya dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmeni olarak çalışabilmektedirler; ayrıca yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapma ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ticarî ilişkileri olan firmalarda görev alma dışında kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında alan uzmanı olarak çalışabilme imkânlarına da sahiptirler. Bölüm mezunları, Türkolog olarak Türk dünyası ile ilgili konularda TRT'de ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında ve özel şirketlerde branşlaştıkları lehçelere göre iş bulabilmektedirler. Eğitim aldıkları Rusça ile özel şirketlerde ve turizm sektöründe iş bulma olanağına sahip olup, yabancı dil öğretimi yapan kuruluşlarda da görev alabilmekte, çevirmenlik yapabilmektedirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sitesi

Scroll to top